Bibliotekscentrum

Är du redan kund?

Vårgårda folkbibliotek

Vårgårda är en liten västgötakommun på cirka 11.200 invånare. I tätorten bor cirka 5 000. Folkbiblioteket byggdes 1997. I och med nybyggnationen blev folkbiblioteket även gymnasiebibliotek eftersom kommunen fick sitt första gymnasium, Sundlergymnasiet, samma år.
 
Vårgårda bibliotek har cirka 73 000 medier, ett stort antal ljudböcker och spelfilmer som utnyttjas flitigt. 1991 fick biblioteket sitt första datasystem som delades med Borås stadsbibliotek och ett antal mindre kommunbibliotek i Västergötland.
 
2009 bytte Borås till Mikromarc och ett byte började diskuteras även i Vårgårda. Det gamla bibliotekssystemet hade inte någon utvecklingspotential. Vårgårda valde Mikromarc 3 just för utvecklingspotentialen och för att driftskostnaderna halverades. Mikromarc 3 infördes i början av 2011.
 
Upplevelsen vid systembytet var att systemet är bekvämt och enkelt att lära sig, trots att det innehåller många avancerade funktioner.

Den upplevelsen kvarstår 2015.

- Vi upplever att systemet fungerar bra - det är lätt att lära sig och lätt att arbeta i. Fjärrlånemodulen är ett exempel på en modul som gör vårt arbete smidigare, säger bibliotekschef Lena Engberg.

Samma sak gäller supporten.

- Den fungerar utmärkt! Vi vet att frågar vi så får vi svar. För att sammanfatta - lätt att nå och lätt att få svar!

Vill du veta mer?

Henrik Hagelberg

Tel: 0470-53 25 32

E-post: henrik.hagelberg@bibliotekscentrum.se

Mikromarc 3 på 290 sek

Ta en snabbtitt på Mikromarcs moduler och funktioner.

Bibliotekscentrum Sverige AB

Reveljgränd 7, 352 36 Växjö, Sverige
Telefon: 0470-53 25 30 
info@bibliotekscentrum.se
Kundservice

Strategiska partners

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Du kan även prenumerera på alla nyheter
på bibliotekscentrum.se med vårt RSS-flöde