Bibliotekscentrum

Är du redan kund?

Våra partners

Nedanstående lista är en lista över partners som stärker vårt totala produkterbjudande. Vår ambition är knyta samarbetspartners till oss som kan ge vår kunder mervärde av bibliotekssystemet Mikromarc 3.

 

Klicka på logotyperna för att gå till respektive partners webbplats.

Open Library Solutions har gedigen erfarenhet av lösningar för webben. Sedan några år tillbaka hjälper Open Library Solutions biblioteken i sin marknadsföring på webben genom produkten CS Library. CS Library är ett etablerat webbpubliceringsverktyg som kan integreras mot bibliotekens bibliotekssystem. Open Library Solutions' lösningar har rönt stor uppmärksamhet bland bibliotek i Sverige. Ett exempel på en biblioteksportal som är byggd med hjälp av CS Library är www.bibliotekmitt.se . Open Library Solutions är en mycket viktig partner till Bibliotekscentrum då den tar Mikromarc 3 in i webb 2.0. Mikromarc-bibliotek som använder CS Library som webblösning är Borås stadsbibliotek, biblioteken i Norrbotten (www.bibblo.se),Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Åre bibliotek, Tierps bibliotek, Östhammars bibliotek, Hebys bibliotek, Älvkarlebys bibliotek och Härjedalens bibliotek. Vi är mycket glada över samarbetet med Open Library Solutions då Open Library Solutions kan webben fullt ut.

Microsoft är en viktig partner till Bibliotekscentrum då Mikromarc 3 är PC-baserat system samt att vi använder Microsoft.NET-teknologi som ramverk för produkten. Genom vår certifiering har vi också ett gott intyg på att våra medarbetare innehar kompetens i Microsofts produkter som är viktigt för oss och våra kunder.

AdLibris är en ledande leverantör av media till svenska bibliotek. Inköpsmodulen i Mikromarc 3 har en smidiga teknisk kopplingar till AdLibris webbshop. Det gör att Mikromarc-bibliotek som önskar att handla hos AdLbris skall kunna hantera sina inköp på ett smidigt sätt utan onödigt dubbelarbete. Beställningarna skall komma in direkt i Mikromarc 3 så att enkel uppföljning kan göras.

Libris-avdelningen på Kungliga biblioteket är sedan många år en viktig samarbetspartner till Bibliotekscentrum. I både Mikromarc 2 och Mikromarc 3 kan man hämta Libris-poster både post för post samt via batch-import. För oss är det oerhört viktigt att detta fungerar smidigt då många av våra kunder dagligen hämtar poster från Libris. Det finns också i Mikromarc 3 en färdig teknisk koppling mot Libris Fjärrlån. Det innebär att fjärrlånebeställningar enkelt kan föras över till en lokal Mikromarcinstallation (kopplat till korrekt låntagare med automatik). Vi följer också med spänning den utveckling som sker inom KB och vi ser fler samarbetsområden i framtiden, exempelvis inom statistikområdet.

Oribi är ett litet företag i Lund som utvecklar datorstöd för personer med läs- och skrivsvårigheter. Företaget har rönt mycket uppmärksamhet då man har en förstaklassig produkt som heter Stava Rex som hjälper många barn och ungdomar i den svenska skolan som har dyslexi. För några år sedan bestämde vi att vi ville att den sökalgoritmen skulle finns i Mikromarc 3 Webbsök varar vi knöt ett avtal med Oribi. I dagens Mikromarc 3 kan vi med hjälp av samarbetet med Oribi erbjuda en unik stavningskontroll i Mikromarc 3 Webbsök som hjälper så väl dyslektiker, invandrare eller gemene man som då och då stavar fel. Det är ett viktigt led i vår ambition att Mikromarc 3 skall vara ett system som är tillgängligt för alla.

Lorensbergs communications levererar produkten Netloan till bibliotek i Sverige. Netloan används av biblioteken för administrering av användandet av publika datorer i biblioteken. Med hjälp av Netloan kan personalen lätt och smidigt styra användandet av de publika datorer utan att hamna i onödiga konflikter med låntagarna. Mikromarc 3 erbjuds med en färdig koppling till Netloan. Borås Stad använder både Netloan för att styra användandet av de publika datorerna men också det trådlösa nätverket vid biblioteket genom tilläggsprodukten Netloan Wifi.

21st Century Mobile solutions är sedan fler år tillbaka Bibliotekscentrums SMS-leverantör. 21st Century Mobile Solutions har en modern SMS-plattform som är väl integrerad med både Mikromarc 2 och Mikromarc 3. Företaget levererar en förstaklassig SMS-tjänst till alla Tele-operatörer i Sverige och Bibliotekscentrum är glada att kunna erbjuda ett klockrent erbjudande till de bibliotek som önskar köra olika typer av biblioteksmeddelanden via SMS.

InfoTorg erbjuder abonnemang på tillgång till befolkningsregistret SPAR. I Mikromarc 3 finns en teknisk koppling mot SPAR-registret vilket innebär att fullständiga personuppgifter kan hämtas från SPAR. Detta underlättar både registrering av nya låntagare samt säkerställer att biblioteket får in korrekta uppgifter i låntagarregistret. Utöver det kan man också välja att ha en uppdatering av sitt låntagarregistret, dvs. om någon flyttar eller avlider uppdateras det lokala låntagarregistret. InfoTorg är en mycket viktig samarbetspartner till oss då många bibliotek innehar ett SPAR-abonnemang.

BTJ är en välkänd leverantör till bibliotek i Sverige och givetvis en naturlig samarbetspartner till Bibliotekscentrum. BTJ levererar informationstjänster och media till bibliotek i Sverige. Mikromarc 3 har tekniska kopplingar till BURK-databasen, BTJ:s webbshop Media Direkt samt tilläggsinformationstjänsten Syndetics solutions (bilder på bokomslag, omdömen etc. som kan kopplas till poster i Mikromarc 3). Vi tycker det är viktigt att Mikromarc 3 fungerar väl med de tjänster som BTJ erbjuder bibliotek på den svenska marknaden.

Wagner Form AB är en ledande leverantör av pedagogiska kartor för webb och mobil till bibliotek som visar besökaren vägen. Genom WagnerGUIDE blir biblioteket mer lättnavigerat och tillgängligt för besökarna. Vi är stolta över att det finns integration för detta i Mikromarcs webbsök. Ett Mikromarcbibliotek som använder WagnerGUIDE är Vänersborgs bibliotek.

P.V. Supa är en ledande leverantör av tekniska lösningar för bibliotek. P.V. Supas lösning Öppet 24:7 är en lösning som gör att bibliotekets lokaler blir tillgängliga för låntagaren även när biblioteket är stängt. I dagens samhälle är tillgänglighet en nyckelfaktor för biblioteken och genom att Bibliotekscentrum är en återförsäljare av Öppet 24:7 kan vi vara med och bidra till detta.

Bibliotekscentrum Sverige AB

Reveljgränd 7, 352 36 Växjö, Sverige
Telefon: 0470-53 25 30 
info@bibliotekscentrum.se
Kundservice

Strategiska partners

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Du kan även prenumerera på alla nyheter
på bibliotekscentrum.se med vårt RSS-flöde